Voorwoord

Luberto van Buiten
Hoofdredacteur
Automobiel Management

Piet Renses 
Directeur 
VWE

VOORWOORD

Dit is alweer de tiende editie van het Nationaal Occasion Onderzoek van VWE en Automobiel Management, het meest omvangrijke naslagwerk voor de markt van gebruikte personenauto’s in Nederland. De analyses erin zijn gebaseerd op de VWE database, die is opgebouwd uit diverse databronnen, waaronder het RDW-register waar VWE als provider over beschikt. Dit onderzoek concentreert zich op de kalenderjaren 2019, 2020, 2021 en de eerste vijf maanden van 2022, zodat u de actuele ontwikkelingen in het juiste perspectief kunt plaatsen en over de juiste informatie beschikt om ook in deze turbulente tijden het maximale uit de occasionmarkt te halen.

Wij wensen u veel inzicht en succes in zaken toe.

De occasionmarkt beleeft turbulente tijden. Na een korte verkoopdip door de coronalockdowns, trok de markt een gigantische spurt: de verkooprecords sneuvelden maand na maand en prijzen stegen tot ongekende hoogten. Dankzij schaarste aan occasions zelf, maar ook doordat er veel minder nieuwe auto’s geleverd konden worden. Dit jaar lijkt de markt weer wat af te koelen. De prijzen stijgen nog wel, maar de verwachting is dat die de komende periode afvlakt. Inmiddels liggen de verkoopaantallen een stuk lager dan vorig jaar. De combinatie van torenhoge vraagprijzen en sterke inflatie zal hier mede debet aan zijn.

Om als professional in te kunnen spelen op verwachte veranderingen in de occasionmarkt, is inzicht in de cijfers en trends onontbeerlijk. Met het Nationaal Occasion Onderzoek streven we er naar u een betrouwbaar en actueel beeld te geven van de ontwikkelingen in de sector. Op het terrein van handel, verkoop, import en export. Ook de eventuele gevolgen hiervan voor onder meer de omvang van het wagenpark en de verdeling naar brandstof en bouwjaar en de eventuele consequenties voor de aftermarket zijn in kaart gebracht.