1. Trends
Hoe ontwikkelt de occasionmarkt zich dit jaar? Zet de positieve trend uit het topjaar 2021 door in 2022 of zakken de verkoopcijfers in? We kijken naar de totale verkopen en splitsen uit naar leeftijdscategorieën, segmenten en soorten brandstof. Verder besteden we aandacht aan de prijsontwikkeling en trends in de import en export in de eerste maanden van 2022.

Trends

1

Marktaandeel B2C naar brandstof (jan-mei 2022)

Marktaandeel B2C naar brandstof

Verkoop B2C naar brandstof EV/(Plug-in) hybride

is
Totaal aantal occasionverkopen
gedaald
stijging
zien tov vorig jaar
SUV's laten als enige segment
een

B2C verkopen naar segmenten

leeftijdscategorieën
Ten opzichte van vorig jaar is de verkoop in alle 
gedaald

B2C verkopen naar leeftijdscategorie occasion

relatief laag
B2C verkopen afgelopen maanden stabiel, maar 

B2C verkopen (per maand)

Totaal aantal occasiontransacties naar soort verkoop

1.1  Ocassionverkopen 
Plug-in hybride
Verkoop EV, Hybride en
gestegen

Marktaandeel land van herkomst import (jan-mei 2022)

Marktaandeel import naar brandstof

Import naar brandstof EV/(Plug-in)hybride

Duidelijke verschuiving
naar EV en (Plug-in)Hybride
ook bij import zichtbaar
import occasions komt uit Duitsland
Verreweg
grootste deel
geïmporteerd
Alleen SUV's worden
meer

Import naar segmenten

bijna alle
leeftijdscategorieën af
Import neemt in 

Import naar leeftijdscategorie

t.o.v. vorig jaar
Import
neemt af

Import totaal

1.2  Import 

Marktaandeel import naar brandstof (jan-mei 2022)

Marktaandeel export naar brandstof

Marktaandeel exportland (jan-mei 2022)

export occasions
gaan naar Polen en België
Meeste
neemt
toe
Export EV en Benzine

Marktaandeel export naar brandstof  (jan-mei 2022)

Export naar brandstof

in export
bij verschillende segmenten
Toename

Export naar segmenten

vooral toe
neemt
in de oudere
leeftijdscategorieën
Export

Export naar leeftijdscategorie

Export is t.o.v. 2021 
stabiel gebleven

Export totaal

1.3  Export 
Nationaal Occasion Onderzoek 2022

Ontwikkeling gemiddelde vraagprijs naar brandstof

Plug-in hybride
Vooral prijs EV en
stijgt

Ontwikkeling gemiddelde vraagprijs naar brandstof

Ontwikkeling bedrijfsvoorraad

voorraad
prijs
stijgt
daalt,

Ontwikkeling gemiddelde vraagprijs

1.4  Prijs versus voorraad