2. Occasionverkopen
2
2021 was een heel goed jaar voor de occasionmarkt. Welke leeftijdscategorieën en soorten brandstof waren vooral populair? Welke merken en modellen lieten een groei zien ten opzichte van voorgaande jaren en welke niet?

Occasionverkopen

 B2C verkopen
bij
Alleen
groei

B2C verkopen (per maand)

 • Na een dip in verkoopcijfers in het begin van 2021, was er in het voorjaar een flinke groei

 • De verkoopcijfers in december 2021 zitten op ongeveer hetzelfde niveau als in de voorgaande jaren
2.1  Totaal 

Ontwikkeling occasionverkopen personenauto's (per jaar)

 • Totaal aantal  verkochte occasions in 2021 licht gedaald (-0,7% t.o.v. 2020)

 • Totaal aantal verkochte occasions aan consumenten in 2021 licht gegroeid (+0,3% t.o.v. 2020)
   
 • Stijging verkoop occasions door  autobedrijven aan consumenten (B2C) zet door in 2021 (+2,9% t.o.v. 2020)

 • Alleen een stijging bij B2C
in
verkoop jonge occasions 
Sterke groei
 • In alle  leeftijdscategorieën, behalve  15 tot 20 jaar, is een stijging zichtbaar

 • Sterke stijging in verkoop jonge occasions 0 tot 5 jaar (+5,3% t.o.v. 2020)

 • De stijging in verkoop 20 tot 25 jaar  zet door in 2021
   
 • Een derde van alle B2C verkopen valt in  de leeftijdscategorie 0 tot 5 jaar
2.2  Leeftijd

Ontwikkeling (per jaar) B2C verkopen naar leeftijdscategorie auto

2.3  Segmenten
populairder
SUV's steeds
 • De verkoop in de  segmenten mini-SUV, midi-SUV en SUV samen is in 2021 met 25% gestegen

 • Sterkste groei in het segment midi-SUV (+28% t.o.v. 2020)

 • Daling vooral in de segmenten mini-MPV  en
  midi-MPV (bij elkaar -4,6% t.o.v. 2020) en segment midden (-3,9% t.o.v. 2020)

Ontwikkeling verkopen per segment B2C

Merendeel occasions is 
benzine
nog steeds
 • Aandeel benzine ligt nog steeds boven de 80%

 • Aandeel diesel loopt verder terug naar 8,4%

 • Aandeel hybrides en elektrische auto's blijft flink stijgen  

 • 9% van de verkochte B2C occasions is hybride of elektrisch (in 2019: 3,9%, in 2020: 5,8%)

 • Aandeel Alcohol, CNG en Waterstof is dermate laag, dat ze zijn weggelaten
2.4  Brandstof

Verdeling verkopen naar brandstofsoort B2C

 • Volkswagen verstevigt zijn eerste positie (+3,2% t.o.v. 2020)

 • Toyota groeit procentueel het meest (+8,3% t.o.v. 2020)

 • BMW (+5,2% t.o.v. 2020) en Audi (+6,4%)  laten ook groei zien
blijft groeien
Volkswagen
2.5   Merken

Ontwikkeling B2C verkopen top 10 merken

Modellen Volkswagen Polo en Golf 
nog steeds bovenaan
 • Verkoop Volkswagen  Polo en Golf is wel gedaald t.o.v. 2020

 • Toyota doet het goed: verkoop Toyota Yaris is met 13,2% (t.o.v. 2020) toegenomen

 • Verkoop Toyota Aygo stijgt met 2,2% t.o.v. 2020
Nationaal Occasion Onderzoek 2022
2.6   Modellen

Ontwikkeling B2C verkopen top 10 modellen