Colofon

Nationaal Occasion Onderzoek 2022
Het Nationaal Occasion Onderzoek 2022 is een onderzoek van Automobiel Management (AM) uit Rotterdam en VWE Automotive uit Heerhugowaard. Dit rapport is een beknopte selectie van de data, de resultaten en de achtergronden van het onderzoek.

Redactie
Automobiel Management – Rotterdam
redactie@automobielmanagement.nl

Opmaak
Bureau OMA – Doetinchem

Coverfoto
BCA/Vandervaartphotography.com

Copyright © NOO 2022
Integrale publicatie van deze rapportage, in welke vorm dan ook, is zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever niet toegestaan. Het is wel toegestaan om individuele onderzoeksresultaten en/of visuals te publiceren mits voorzien van een duidelijke bronvermelding.

Datum
Juni 2022


NOO 2022 is een initiatief van
Automobiel Management (AM) – Rotterdam
VWE Automotive - Heerhugowaard


Research, analyse en rapportage
VWE Automotive in samenwerking met Automobiel Management. Alle cijfers hebben uitsluitend betrekking op personenauto’s. Het onderzoek concentreert zich op de cijfers van het kalenderjaar 2019, 2020, 2021 en de eerste vijf maanden van 2022.

COLOFON